Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (TUCST)

Địa chỉ: Số 561 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Website: tuyensinh.dvtdt.edu.vn

Điện thoại: (0237) 3713 496

Di động: 0904 480 222 (Cô Phương : Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm)

                        0969 443 388 (Cô Thục: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo)